AKMAN HUKUK

Facebook

Twitter

Copyright 2022
Tüm Haklar Saklıdır.

8:30 - 18:00

Açılış Saatlerimiz Pzt. - Cts.

0312 777 77 78

Danışmanlık İçin Bizleri Arayınız

Facebook

Twitter

Arama
Menu
 

Author: AKMAN

AKMAN Hukuk ve Danışmanlık Bürosu > Articles posted by AKMAN

Ticaret Avukatı Ticari Davalar

Ticaret Avukatı Ticaret Avukatı, ticari işlemlerle ilgili hukuki konularda danışmanlık ve hukuki hizmetler sunan bir avukattır. Bu hizmetler arasında ticari sözleşmelerin düzenlenmesi, ticari işlemlerin yapılması sırasında ortaya çıkabilecek hukuki sorunların çözümü, ticari davaların yürütülmesi gibi konular bulunur. Ticaret Avukatı, ticari işletmelerin yönetimine yardımcı olmak için gerektiğinde yasal danışmanlık hizmeti de verir. Bu hizmetler arasında ticari işletmelerin yapısı ve işleyişi hakkında danışmanlık, ticari işletmelerin kuruluş ve kaydolma sürecinde yardım etmek, ticari işletmelerin çalışanlarıyla ilgili yasal işlemleri yapmak gibi konular yer alır. Ticaret Avukatı ayrıca ticari işletmelerin yurt dışına ihracat yapmaları sırasında ortaya çıkabilecek hukuki sorunları çözmekle de görevlidir. Bu hizmetler arasında yurt dışına ihracat...

Yazının devamı için tıklayınız

Tazminat Avukatı Ankara

Tazminat davaları, kişilerin herhangi bir hukuki sebebe dayanan tazminat alacaklarını konu edinen davalardır. Tazminat avukatları da tazminat davalarında kendini geliştirmiş, bilgili ve tecrübeli olan avukattır. Tazminat alacağının sebepleri farklılık gösterdiğinden dolayı, tazminat avukatının tazminat sebeplerine hakim olması gerekmektedir. Tazminat avukatı, tazminat alacaklısını savunma adına güncel Yargıtay kararlarını takip etmeli ve tazminat alacaklısının hakkını en iyi şekilde savunmalıdır. Tazminata hak kazanma çeşitli hukuki sebebe dayanabilir. Haksız fiil, sözleşmeden kaynaklanan sorumluluk, boşanma davalarına ilişkin tazminatlar, tazminat sebebini oluşturabilmektedir. Tazminat maddi ve manevi tazminat olarak ikiye ayrılmaktadır. İkisinin de karşılığı maddi bir bedelin ödenmesidir. Tazminat alacağına hak kazanmaya sebep olacak hukuki olay olarak trafik kazalarını örnek...

Yazının devamı için tıklayınız

Şirket Avukatı

Şirket avukatı, ticari şirketleri hukuki uyuşmazlıklarda temsil eden avukattır. Türkiye’de şirketler, Anonim, Limited,  Komandit ve şahıs şirketleri olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Şirketler ticari hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Ülke ekonomisi açısından şirketlerin varlıkları büyük önem arzetmektedir.  Şirketler, ticari faaliyetlerini sürdürürken her türlü riski göze alarak hareket ederler. Alınan bu risk sonucunda zarara uğramamak ya da en az zararla karşı karşıya kalma adına şirketler hukuki danışmanlık ihtiyacı hissederler. İşte bu noktada şirket avukatı devreye girmektedir. Şirket avukatı, ticari şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedirler. Şirket avukatı, şirketin bünyesinde çalışabileceği gibi, kendi ofisinde de çalışarak şirketlere hukuki danışmanlık verebilmektedirler. Normal şartlarda şirketler, bir avukatla çalışmak zorunda değildirler...

Yazının devamı için tıklayınız

Vergi Hukuku Avukatı

Vergi avukatı, vergi hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda uzman olup, gerek şirketlere gerekse şahıslara yöneltilmiş olan vergi borcu ve vergi cezası gibi yaptırımlara karşı temsil ettiği kişiyi en iyi savunan avukattır. Vergi avukatı sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübeyle vergi hukukuna hakim olan avukattır. Vergi hukuku, diğer hukuki uyuşmazlıklardan farklı olup bilgi ve tecrübe gerektirir. Vergi hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü özellikle şirketlerin işleyişi ve hukuki varlıklarını devam ettirebilmeleri açısından çok büyük önem arzetmektedir. Gerek vergi borcu, gerekse vergi cezası mükellefe, beraberinde çok büyük yaptırımlar yüklediği için, bu hukuki uyuşmazlıkların çözümü ayrıca önem arzetmektedir. Devletin, gerek kişilerden, gerekse şirketlerden belirli bir hizmetin ifa edilmesi, malın...

Yazının devamı için tıklayınız

Adli İşlemlerde Ceza Avukatının Önemi

Ceza Avukatı Ne İş Yapar? Ceza Avukatı, suç işlediği şüphesiyle haklarında soruşturma başlatılan, ceza davası açılan kişileri yetkili merciler önünde savunan ya da kendisine karşı işlenen suç nedeniyle şikayetçi olan kişililer adli makamlarda temsil eden kişidir. Müdafii olarak ceza avukatının görevleri; Ceza avukatı suç işlediği iddiası ile hakkında soruşturma ya da kovuşturma başlatılan kişiyi temsil ettiği durumlarda müdafii olarak görev yapar Ceza avukatı, suç işlediği iddia edilen kişi hakkında, kollukta, Savcılıklarda, Sulh Ceza Hakimliklerinde, Asliye ve Ağır Ceza Mahkemelerinde ifade almada müdafii olarak görev yaparak, suç işlediği iddia edilen kişiyi en iyi şekilde savunmaya çalışır. Ceza avukatı, suç işlediği iddia edilen kişiyi, üzerine atılı suçtan...

Yazının devamı için tıklayınız

Ankara İcra Avukatı 2023

İcra avukatı, herhangi bir nedenle alacaklı konumunda bulunan kişilerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, hukuki yoldan (haciz işlemleri ) alacağın tahsilini sağlayan alanında uzman olan avukattır. Alacaklının, borçludan olan alacağını en kısa sürede tahsil edebilmesi için icra takip işlemlerini alanında uzman ve tecrübeli olan icra avukatıyla çalışması, alacaklının faydasına olan bir durumdur. İcra Avukatı Ne İş Yapar ? İcra avukatı, alacaklıdan almış olduğu vekaletname ile alacaklı adına hareket ederek, alacaklının alacağını borçludan tahsil etme adına gerekli tüm işlemleri yapar. Maddeler halinde sıralayacak olursak; İcra Avukatı alacaklı adına borçlu ile iletişim sağlayarak, herhangi bir takip başlatmaksızın, borcun ifa edilmesini sağlar. İcra avukatı borcun uzlaşma yoluyla ödenmemesi...

Yazının devamı için tıklayınız

İş Davaları Avukatı

İş davaları işçi ile işveren arasında uyuşmazlığa konu olan her türlü talebe ilişkin davalardır. İşçiler iş sözleşmesi uyarınca işverene bağlı olarak çalışmaktadır. İşçiler verdikleri emeklerin karşılığını almak, işverenler ise verdikleri ücretin karşılığını almak isterler. Ancak zaman zaman işveren ile işçiler arasında karşılıklı hak ve talepler konusunda uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. Bu uyuşmazlıklar nedeniyle bazen işçiler işten ayrılmak zorunda kalırken, bazen de işverenler işçileri işten çıkartırlar. İşte böyle durumlarda ortaya çıkan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görülen davalarla çözüme kavuşur. İşveren Vekili Olarak İş Davaları Avukatı İşverenlerin kendilerine bağlı sürekli çalıştıkları iş davaları avukatı vardır. İşverene sözleşmeyle bağlı olarak çalışan iş davaları avukatı, sürekli iş davaları ile...

Yazının devamı için tıklayınız

Sigorta Hukuku Avukatı

Sigorta hukuk avukatı, sigorta işlemlerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümü noktasında, sigortalı adına hareket eden avukattır. Sigorta en basit anlamıyla garanti altına alma demektir. Ev sigortası, araç sigortası sağlık sigorta ve mesleki sigorta gibi sigorta çeşitleri vardır. Bunları daha da çoğaltabiliriz. Sigorta isteğe bağlı yaptırılabileceği gibi, kanun koyucu tarafından mecburi de kılınabilmektedir. Örneğin; ZMSS dediğimiz, araç sahiplerinin yaptırmak zorunda olduğu, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası adından da anlaşılacağı üzere zorunlu bir sigorta türüdür. Yine deprem sigortası da zorunlu sigortalar arasında yerini almaktadır. Kasko dediğimiz sigorta ise sigortalının iradesiyle yaptırmış olduğu bir sigorta türüdür. Uygulamada en çok karşımıza çıkan hukuki uyuşmazlık konusu olan sigorta türü araç...

Yazının devamı için tıklayınız

Kasten Yaralama Suçu (TCK 86)

Kasten yaralama suçu Türk Ceza Kanunu’nun 86. Maddesinde, vücut bütünlüğüne karşı suçlar bölümünde düzenlenmiş bir suç tipidir. Belki de günlük hayatımızda en sık rastladığımız suç tipi kasten yaralama suçudur. Her ne kadar kasten yaralama ismiyle özleştiği şekilde yaralama eylemi olarak algılansa da, kanunda bu şekilde düzenlenmemiştir. A.KASTEN YARALAMA SUÇUNUN UNSURLARI Kasten yaralama suçu Türk Ceza Kanunu’nun 86. Maddesinde düzenlenmiştir. Kasten yaralama suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Bu madde uyarınca kasten yaralamanın unsurları şu şekildedir. 1-Kasten Hareket Etmiş Olma Kasten yaralama suçunun birinci unsuru, kişinin yapmış olduğu eylemi bilerek ve isteyerek gerçekleştirmiş olmasıdır. Kişi bir eylemin sonucunu bilerek ve isteyerek eylemi gerçekleştirmiyor ise buradan kastın...

Yazının devamı için tıklayınız

EYT Avukat – Emeklilikte Yaşa Takılanlar 2023

Emeklilikte yaşa takılanlar ( EYT ), 08/09/1999 tarihinde çıkan yasayla birlikte emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaşın hayal kırıklığı ve bir taraftan da erken yaşta emekli olma ümidini taşıdıkları bir kavram haline gelmiştir. 08/09/1999 tarihinden günümüze kadar geçen zaman içinde EYT meselesi hemen hemen her seçim öncesinde gündemdeki yerini korumuştur. Ve nihayet 2023 seçimleri öncesinde EYT meselesi açıklığa kavuşmuş ve Cumhurbaşkanı’nın yapmış olduğu açıklamayla birlikte 2023 Ocak ayında kanunlaşmak üzere meclise sunulacağı bildirilmiştir. 08/09/1999 Tarihinde Çıkan Yasadan Önce Emekli Olma Şartları Nelerdi? 08/09/1999 tarihinden önce yaş şartı aranmaksızın belirli prim gününün ve çalışma yılının tamamlanması ile çalışan kişiler emekli olabiliyorlardı. 08/09/1999 tarihinden önce; Bayanlar...

Yazının devamı için tıklayınız